Materiāls paredzēts veselības aprūpes speciālistiem.

D3 vitamīna spreja absorbcijas pētījums pierādīja:

 • LYLsunD3 LYLmicro™ formula ir laboratoriski pierādīta, kā droša, ar spēju ātri nokļūt asinsritē.

Randomizēts, placebo kontrolēts, neatkarīgs pētījums pierādīja:

 • LYLsunD3, kas lietots divas reizes dienā, viena mēneša laikā paaugstina kopējā D vitamīna līmeni asinīs par 132%.
 • 92% dalībnieku, pētījumu noslēdzot, paaugstinājās kopējais D vitamīna līmenis asinīs, lietojot LYLsunD3 divas reizes dienā.

 

Klīniskais pētījums Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā pierādīja:

 • LYLsunD3 LYLmicro™ spreja formā ieteicams straujai D vitamīna deficīta novēršanai hospitalizētiem pacientiem ar COVID-19.
 • LYLsunD3 LYLmicro™ efektīvi samazina iekaisuma marķieri (CRO) pacientiem ar COVID-19.

Randomizēts salīdzinošo grupu pētījums pierādīja:

 • Par 112% pieaug kopējā D vitamīna līmenis asinīs jau viena lietošanas mēneša laikā cilvēkiem ar virssvaru un aptaukošanos, lietojot LYLsunD3 LYLmicro™.
 • Par 95% pieaug kopējā D vitamīna līmenis asinīs jau viena lietošanas mēneša laikā cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem, lietojot LYLsunD3 LYLmicro™.

Randomizēts, placebo kontrolēts, neatkarīgs pētījums par LYL love your life® sunD3 LYLmicro™ zem mēles lietojamas spreja formas pozitīvo, kvantitatīvi izmērāmo ietekmi uz D3 vitamīna līmeni asinīs un iekaisuma marķieriem (CRO, fibrinogēnu, feritīnu, IL-6) pacientiem ar COVID-19.

Klīniskā pētījuma pārskats

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis bija noteikt D vitamīna uzkrāšanās organismā īpatnības stacionētiem COVID-19 pacientiem, papildus nosakot iekaisuma marķieru izmaiņas D vitamīna lietotāju un placebo grupā.

Materiāli un metodes

Pētījuma protokola numurs: 2021sunD3LYLmicro™ SARS- CoV-2

Pētījuma uzsākšanas datums: 2021. gada 1. februāris

Pētījuma pabeigšanas datums: 2021. gada 13. jūnijs

Pētījuma norises vieta: Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīga, Latvija

Galvenais pētnieks: Prof. Valdis Pīrāgs

Iekļaušanas kritēriji: hospitalizēti pacienti vecumā ≥ 18, pozitīvs SARS – CoV – 2 RNS tests, D vitamīna līmenis asinīs < 30 ng/ml, pacienta brīvprātīga piekrišana piedalīties pētījumā

Pētījuma dalībnieki tika iedalīti 2 grupās:

 • Terapeitiskā grupa: COVID-19 pacienti ar D vitamīna līmeni asinīs < 30 ng/ml, kuri lietoja pētāmo D vitamīnu spreja formā zem mēles 4000 SV/3x/d, pēc ēšanas, no rīta, pusdienās un vakarā, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.
 • Kontroles grupa: COVID-19 pacienti ar D vitamīna līmeni asinīs < 30 ng/ml, kuri lietoja placebo spreju zem mēles 3x/d, pēc ēšanas, no rīta, pusdienās un vakarā, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.

Rezultāti

Kopā tika analizēti 300 hospitalizēti COVID-19 pacienti, kas bija nonākuši stacionārā gan ar vieglu, gan ar smagu slimības gaitu. Pēc izslēgšanas kritērijiem pētījumam kvalificējās 99 pacienti. Visi pacienti pēc nejaušības principa tika iedalīti divās grupās: pirmā (terapeitiskā grupa) saņēma D3 vitamīnu (holekalciferolu) spreja formā un otrā (kontroles grupa) saņēma placebo spreju. Pirmajā grupā tika iekļauti 48 pacienti, bet kontroles grupā 51 pacients.

1. attēls Pacientu C reaktīvā proteīna (CRP) izmaiņas atkarībā no terapijas

Kopējie secinājumi

 • D vitamīna spreja forma ir izvēles preparāts straujai D vitamīna deficīta novēršanai slimnīcā hospitalizētiem pacientiem ar COVID-19 pneimoniju un citām akūtām iekaisīgām slimībām.
 • D vitamīna spreja forma efektīvi samazina iekaisuma marķieri CRP pacientiem ar COVID-19 pneimoniju, īpaši kombinācijā ar deksametazonu (skat. 1. attēlu).

Randomizēts salīdzinošo grupu pētījums par LYL love your life® sunD3 LYLmicro™ zem mēles lietojamas spreja formas ietekmi uz D3 vitamīna līmeni asinīs, salīdzinot ar citām – eļļas pilienu un kapsulu D3 vitamīna formām.

Pētījuma pārskats

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis bija noteikt kopējā D vitamīna uzkrāšanās efektivitāti organismā samērīgi lietošanas devai un ilgumam starp trim D3 vitamīna produktiem ar atšķirīgām bāzes un ievades formulācijām.

Materiāli un metodes

Pētījuma protokola numurs: 2021sunD3LYLmicro™ formu salīdzinājums

Pētījuma uzsākšanas datums: 2021. gada 1. aprīlis

Pētījuma pabeigšanas datums: 2021. gada 1. jūnijs

Galvenais pētnieks: Prof. Valdis Pīrāgs

Iekļaušanas kritēriji: gan vīrieši, gan sievietes vecumā no 18 – 65 gadiem, D vitamīna līmenis asinīs < 30 ng/ml, dalībnieka brīvprātīga piekrišana piedalīties pētījumā, pētījuma laikā dalībnieks apņemas nelietot citus D vitamīnu saturošus līdzekļus

Pētījuma dalībnieki tika iedalīti 3 grupās:

 • Spreja grupā tika iekļauti dalībnieki ar D vitamīna līmeni asinīs < 30 ng/ml, kuri lietoja D vitamīnu spreja formā 4000 SV zem mēles uzreiz pēc ēšanas no rīta, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.
 • Eļļas pilienu grupā tika iekļauti dalībnieki ar D vitamīna līmeni asinīs < 30 ng/ml, kuri lietoja D vitamīnu eļļas pilienu formā 4000 SV uzreiz pēc ēšanas no rīta.
 • Kapsulu grupā tika iekļauti dalībnieki ar D vitamīna līmeni asinīs < 30 ng/ml, kuri lietoja D vitamīnu kapsulu formā 4000 SV uzreiz pēc ēšanas no rīta.

Rezultāti

Uz pirmo pētījuma vizīti tika aicināti 140 dalībnieki, virzībai pētījumā pēc analīžu rezultātiem un izslēgšanas kritērijiem kvalificējās 99 dalībnieki, kuri tika iedalīti trīs grupās pēc nejaušības principa ar līdzīgu skaitu katrā grupā.

1. attēls Kopējā D vitamīna koncentrācijas izmaiņas serumā pētījuma dalībniekiem ar ĶMI ≥ 25 kg/m2
2. attēls Kopējā D vitamīna koncentrācijas izmaiņas serumā pētījuma dalībniekiem vecuma grupā ≥ 50 gadi

Kopējie secinājumi

 • Cilvēkiem ar virssvaru un aptaukošanos (ĶMI ≥ 25 kg/m2), un D vitamīna deficītu (< 20 ng/ml), lietojot D3 vitamīnu spreja formā 4000 SV dienā, par vidēji 112% pieaug kopējā D vitamīna koncentrācija serumā jau 30 dienu laikā (skat. 1. attēlu).
 • Cilvēkiem, kas sasnieguši vecumu ≥ 50 gadi ar D vitamīna deficītu (< 20 ng/ml), lietojot D3 vitamīnu spreja formā 4000 SV dienā, par vidēji 95% pieaug kopējā D vitamīna koncentrācija serumā jau 30 dienu laikā (skat. 2. attēlu).
 • D vitamīns spreja formā, lietojot to zem mēles, ātri nokļūst kapilārajās asinīs un pieejams organismā lielākā koncentrācijā, tādēļ ieteicams straujai un kontrolētai D vitamīna deficīta novēršanai cilvēkiem ar paaugstinātu malabsorbcijas risku, jo īpaši gados vecākiem cilvēkiem ar virssvaru un aptaukošanos. 

Randomizēts, placebo kontrolēts, neatkarīgs pētījums par LYL love your life® sunD3 LYLmicro™ un sunD3 LYL EFFUSIO® spreja formas pozitīvo, kvantitatīvi izmērāmo ietekmi uz D3 vitamīna līmeni asinīs.

Pētījuma pārskats

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis bija noteikt kopējā D vitamīna uzkrāšanās efektivitāti organismā atkarībā no lietošanas devas un ilguma, kā arī salīdzināt divu dažādu D3 vitamīna produktu ar atšķirīgām bāzes formulācijām, uzkrāšanās organismā relatīvās atšķirības. Papildus šos rādītājus korelējot arī ar uztura paradumiem un dzīvesveidu.

Materiāli un metodes

Pētījums apstiprināts: LU KRMI Zinātniskās izpētes ētikas komitējā

Pētījuma uzsākšanas datums: 2020. gada 10. februāris

Pētījuma pabeigšanas datums: 2020. gada 12. marts

Galvenais pētnieks: Prof. Aleksejs Derovs

Izslēgšanas kritēriji: grūtnieces, nepilngadīgas personas, cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem, papildu komplekso vitamīnu lietošana, kā arī personas, kurām sākotnējais D vitamīna līmenis neatbilda izvirzītajām pētījuma prasībām

Pētījuma dalībnieki tika iedalīti 3 grupās:

 • A grupa: cilvēki ar D vitamīna līmeni ≤ 32,5 ng/ml, kuri lietoja mikroemulsijā iestrādātu holekalciferolu (LYLmicro™) 4000 SV/2x/d, pēc ēšanas, no rīta un vakarā, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.
 • B grupa: cilvēki ar D vitamīna līmeni ≤ 31,2 ng/ml, kuri lietoja nano daļiņās iestrādātu holekalciferolu (LYL EFFUSIO®) 4000 SV/2x/d, pēc ēšanas, no rīta un vakarā, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.

 • Kontroles grupa, cilvēki ar D vitamīna līmeni ≤ 34,9 ng/ml, kuri lietoja placebo produktu 2x/d, pēc ēšanas, no rīta un vakarā, produktu pirms lietošanas kārtīgi sakratot.

Rezultāti

Pētījumā uz pirmo vizīti tika aicināti 158 dalībnieki (18 – 60 gadus veci vīrieši un sievietes). Pēc izslēgšanas kritērijiem pētījumam kvalificējās 111 dalībnieki, kuri pēc nejaušības principa tika iedalīti trīs grupās, proti, A grupā 41 dalībnieks, B grupā 43 dalībnieki un kontroles grupā 27 dalībnieki.

1. attēls Kopējā D vitamīna koncentrācijas izmaiņas serumā pētījumu pabeidzot pa grupām
2. attēls D vitamīna izmaiņas pētījumu pabeidzot A un B grupā

Kopējie secinājumi

 • D vitamīns spreja formā, kas lietots divas reizes dienā (8000 SV), viena mēneša laikā paaugstina kopējā D vitamīna koncentrāciju serumā vidēji par 132% (skat. 1. attēlu).
 • Nelietojot D vitamīnu, viena mēneša laikā kopējā D vitamīna koncentrācija serumā samazinās vidēji par 15% (skat. 1. attēlu).
 • D3 vitamīns (holekalciferols), kas iestrādāts LYLmicro™ un LYL EFFUSIO® spreja formā, korelē ar augstu līdzestību, jo 92% dalībnieku, pētījumu noslēdzot, paaugstinājās kopējais D vitamīna līmenis serumā (skat. 2. attēlu).
 

D3 vitamīna (holekalciferola) orālā spreja absorbcijas efektivitātes novērtējums in vitro.

Pētījuma pārskats

Pētījuma mērķis

Pētījuma mērķis bija izpētīt dažādu tirgū pieejamu D3 vitamīna spreja formas produktu uzsūkšanos un drošumu mutes gļotādas audos dažādos laika intervālos un pierādīt aktīvās vielas holekalciferola (D3 vitamīna) absorbciju bukāli-sublingvālā veidā.

Materiāli un metodes

Pētījuma norise: LU BF Bioanalītisko un biodozimetrijas metožu laboratorija

Atbildīgais pētnieks: Prof. Aleksejs Derovs

Rezultāti

Relatīvai holekalciferola (D3 vitamīna) difūzijas efektivitātes salīdzināšanai starp dažādiem paraugiem tika izvēlēta vertikālo difūzijas šūnu automātiskā sistēma, kā barjeru izmantojot celulozes membrānas. Laika punkti tika izvēlēti – 30 minūtes, 3 stundas, 16 stundas.

Grafiskās ilustrācijas LV-01
1. attēls D3 vitamīna testējamo paraugu migrācijas iznākums visos laika punktos

Kopējie secinājumi

 • Labākos D3 vitamīna migrācijas iznākumus cauri celulozes membrānām visos testētajos laika punktos uzrādīja LYLmicro™ formula (skat. 1. attēlu).
 • Testētajām D3 vitamīna saturošajām kompozīcijām nav būtiskas negatīvas ietekmes uz mutes gļotādas epitēlijaudu dzīvotspēju, kas liecina par formulāciju drošumu.

Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.